De bijeenkomst van het Repair Café op donderdag 13 januari gaat helaas ook niet door!

We hopen u in februariweer te kunnen helpen.

Blijf gezond!