FUNCTIE OMSCHRIJVING PENNINGMEESTER REPAIR CAFE BARENDRECHT

Doel van de functie

De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en het bestuur van de Stichting Repair Café Barendrecht De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijkse bestuur van de stichting. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Hoofdtaken

 • Het beheren van de rekening en de kas van de Stichting

 • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren.

 • Opstellen begroting; de begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken.

 • Overzicht opstellen voor het bestuur; financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren.

 • Opstellen van de jaarrekening.

 • Controle van de kas.

 • Samen met voorzitter ontwikkelen van werving en aanvragen van fondsen en subsidies.

 • Opstellen van eventuele subsidieaanvragen.

 • Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie.

 • In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de stichting.

Competenties

 • Kennis van en ervaring met de taken zoals hierboven omschreven.

 • Affiniteit met en interesse in doelstellingen van Repair Café

 • Een uitdaging zien om onze Stichting verder te professionaliseren.

Benodigde tijd

 • 12 x per jaar bestuursvergadering.

 • Verwachte tijdsinspanning 1 avond per week + evt. bijwonen van de maandelijkse bijeenkomst

Wat bieden wij ?

 • Leuke groep vrijwilligers

 • Zinvolle doelstelling mede helpen te realiseren

 • Meegroeien met de Stichting